ASL logo

 

 

NOVÝ HÁJ

Bytový dom Nový Háj pružne reflektuje prítomnosť jazykom súčasnej architektúry. Devízou projektu je jeho vnútorná a vonkajšia flexibilita, ktorá umožňuje adaptáciu širokej škály individuálnych požiadaviek. Majitelia bytov sa tak stali spolutvorcami architektúry domu.

Hmota objektu pozostáva z dvoch blokov a podnože. Ich proporcie, okrem vhodnej dispozičnej hĺbky vnútorných priestorov, ovplyvnila aj naša snaha o primeranú veľkosť v rámci uličného priestoru. Individuálny prístup ku klientom umožnil variantné polohy kuchýň, ich prepojenie alebo oddelenie od obývacej izby, rôzne polohy a hĺbky lodžií a balkónov, rôzne rozmery, tvary a členenia okenných otvorov. Táto vnútorná flexibilita sa koncepčne preniesla aj na fasádu, ktorá je komponovaná voľne a maximálne nepravidelne, takže pôsobí odľahčene a dynamicky. Farebnosť lodžií vychádza z predpokladu, že lodžia je pokračovaním interiéru bytu, a preto je prípustná ich individualizácia zo strany majiteľov bytov. Dizajnom parteru sme reflektovali riziko reklamného smogu a grafitov – navrhli sme ho tak, aby mohol absorbovať aj necitlivé reklamy a aby prípadné grafity boli rýchlo a lacno stanovateľné.

Parametre stavby:

2 deväťpodlažné objekty so 4 až 6 bytmi na každej úrovni

9. podlažie: penthousy s terasami

Strecha podnože: byty a ateliéry s obytnými predzáhradkami

2 podzemné podlažia: garáž s polozapusteným suterénom

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava – Petržalka, Starohájska ulica

Investor: ITB Development, a.s., Imagine development s. r. o.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj, Katarína Uhnáková, Drahan Petrovič

Štúdia a projekt: 2011

Realizácia: 2012 – 2013