ASL logo

 

 

Nitrianske Pravno DK

Koncepcia nášho súťažného riešenia Domu kultúry v Nitrianskom Pravne (DKNP) vychádza zo snahy prispôsobiť urbanistické a architektonické ambície súťaže mierke, charakteru, významu a ekonomickým možnostiam miesta v jeho dnešnej prítomnosti s použitím súčasných mestotvorných, konštrukčných, stavebných a dizajnérskych postupov. Návrh ponúka vytvorenie rôznorodých kultúrnych, športových, voľnočasových a aj nových podnikateľských aktivít, ktoré by mohli presiahnuť význam samotnej strediskovej obce. Naším kľúčovým záujmom bolo zachovať monumentálnu mierku pôvodného historického štvorcového námestia s dominantnou starou radnicou a okolitou štruktúrou zástavby meštianskych domov. Všetky navrhované architektonicko-urbanistické intervencie rešpektujú pôvodné stopy zástavby z histórie obce. Navrhovaná novostavba DKNP je na mieste bývalých halových prístavieb za radnicou a svojou architektúrou pripomína typológiu poľnohospodárskych a priemyselných veľkorozponových budov.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Kultúrny dom Nitrianske Pravno

Investor: mesto Nitrianske Pravno

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Imro Vaško, Zuzana Capková, Oto Nováček, Alexander Topilín, Katarína Siváková

Súťaž : 2017