ASL logo

 

 

Nitra Diely

Architektonické stvárnenie obytného súboru vychádza z rozčlenenia hmotovej urbanistickej kompozície bytových domov, keďže v obytnom komplexe sa nenachádza dominanta ani orientačný bod. Z hľadiska architektonického riešenia bolo našou snahou vstúpiť do prostredia s kvalitnou architektúrou a jej prostredníctvom vytvoriť aj príjemnú mierku na bývanie a oddych. Do vnútrobloku je možné vstupovať len v určitých častiach medzi blokmi, kde sa nachádzajú nadzemné parkoviská. Zvyšné vnútroblokové priestory sú využívané prevažne na rekreáciu a oddych obyvateľov a návštevníkov. Predzáhradky s určitou mierou súkromia by mali zas vytvoriť príjemné prostredie pre prízemné byty. V prípade bytov na vyšších podlažiach sme uvažovali s integrovanou zeleňou na balkónoch a terasách. Biele fasády obytných domov oživujú farebne akcentované balkóny, ponúkajúce výhľady na zoborskú lesostep a historické centrum mesta.

Opis:

Počet nadzemných podlaží: 4 + 1 ustupujúce

Počet podzemných podlaží: 1

Počet bytov: 265

Počet parkovacích státí: 319

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Nitra, Diely

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Branislav Groch, Júlia Jackulíková, Emanuel Zatlukaj

Spolupráca: Miroslav Šabla, Katarína Frivaldská, Katarína Hrvolová, Adam Galvánek, Miroslava Šišková

Štúdia a projekt: 2017 – 2018

Realizácia: 2019