Nitra Diely

Architektonické stvárnenie vychádza z rozčlenenia hmotovej urbanistickej kompozície bytových domov. V obytnom komplexe sa nenachádza dominanta a orientačný bod.

Z hľadiska architektúry je snaha vstúpiť do prostredia s kvalitnou architektúrou a vytvoriť príjemnú mierku na bývanie a oddych.

Do vnútrobloku je možné vstupovať len v určitých častiach medzi blokmi, kde sa nachádzajú nadzemné parkoviská. Ostatné vnútrobloky sú využívané prevažne pre rekreáciu a oddych obyvateľov a návštevníkov. Predzáhradky s určitou mierou súkromia by mali zas vytvoriť príjemné prostredie pre prízemné byty. Na vyšších bytoch je uvažované s integrovanou zeleňou na balkónoch a terasách. Byty sú riešené s balkónmi s výhľadom na Zoborskú lesostep a historické centrum mesta.

Opis:

Počet nadzemných podlaží: 4 + 1 ustupujúce

Počet podzemných podlaží: 1

Počet bytov: 265

Počet parkovacích státí: 319

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Nitra, Diely

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Branislav Groch,
Júlia Jackulíková, Emanuel Zatlukaj

Spolupráca: Miroslav Šabla, Katarína Frivaldská,
Katarína Hrvolová, Adam Galvánek, Miroslava Šišková

Štúdia a projekt: 2017 – 2018

Realizácia: 2019