ASL logo

 

 

Janíkov dvor

Urbanisticko-architektonická súťaž Janíkov Dvor v Bratislave rieši rozvoj územia medzi Panónskou cestou a  Jantárovou cestou. Spolu z dostavbou električky má mesto záujem do tejto lokality doplniť funkcie nájomného bývania, záchytného parkovania a vybavenosti. Náš návrh na dané územie osádza dva samostatné objekty tak, že väčší objekt parkovacieho domu s vybavenosťou rozdeľuje riešené územie na dve časti.

V prvej časti územia, ktorá je orientovaná bližšie k budúcej električkovej trati a ktorá má viacej mestský charakter, sa nachádza námestie, do ktorého je orientovaná vybavenosť. Na roh tohto námestia sme osadili objekt s prevažnou funkciou nájomného bývania, ktorý obsahuje 90 bytov. V jeho parteri sa nachádzajú prevádzky vybavenosti, ktoré sú rovnako orientované do námestia.

Druhá časť územia je riešená ako zelený park, ktorý vznikol odstránením autobusového otočiska a odsunutím napojenia na Panónsku cestu až na okraj riešeného územia. V parku sa nachádzajú hracie prvky pre deti všetkých vekových skupín, ihrisko na petang ,komunitné záhradky a na okraji parku aj oplotený psí výbeh. Do priestoru parku je tiež orientovaná škôlka, ktorá sa nachádza v parteri parkovacieho domu a časť parku slúži ako jej dvor.

V objekte parkovacieho domu sa taktiež nachádza domov pre seniorov, ktorý je umiestnený na najvyššom poschodí tohto objektu. Izby seniorov sú umiestnené po obvode fasády, spoločenské priestory a zázemie je umiestnené pri stredovom zelenom átriu objektu. Zelené átrium slúži ako súkromný uzatvorený priestor pre škôlku a domov dôchodcov. Strecha objektu je vysadená intenzívnou zeleňou, ktorú môžu seniori využívať na prechádzky.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava – Petržalka

Autori: Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, Ing. arch. Matúš Godiš, Ing. arch. Michal Pacher

Štúdia: 2022