I. P. Pavlova

Projekt zásadnej rekonštrukcie obytných domov na pražských Vinohradoch na administratívnu budovu umožnil vzhľadom na havarijný stav pôvodných secesných a eklekticistických objektov zachovať iba uličné fasády a vstupnú halu. Za historickou fasádou sa teraz ukrývajú moderné administratívne priestory.

Centrálna lokalita s intenzívnou dopravou a takmer žiadnym priestorom na zariadenie staveniska, konštrukčne sofistikovaná stavba a prísna pamiatková ochrana všeobecne známeho objektu kládli na realizátorov rekonštrukcie mimoriadne nároky. Hoci sa vnútorné konštrukcie trojice susediacich objektov museli kompletne nahradiť novými, podarilo sa zachrániť hodnotné fragmenty historických interiérov a nainštalovať ich do visutej sklenenej vitríny, ktorá dominuje vstupnej hale. Rohová veža bola vyprojektovaná a zrealizovaná ako presná replika pôvodného objektu.

Opis:

7 000 mkancelárií a konferenčných sál

1 500 mobchodných priestorov

4 podzemné parkovacie podlažia

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Námestie I. P. Pavlova 5, Praha, Česká republika

Investor: Bouygues Bâtiment, Paríž

Autori: Tomáš Šebo, Viktor Šabík

Realizácia: 2003