ASL logo

 

 

I. P. Pavlova

V projekte zásadnej rekonštrukcie obytných domov na pražských Vinohradoch na administratívnu budovu sme vzhľadom na havarijný stav pôvodných secesných a eklektických objektov zachovali iba uličné fasády a vstupnú halu. Za historickou fasádou sa v súčasnosti ukrývajú moderné administratívne, ako aj obchodné priestory a v podzemí navyše až štyri parkovacie podlažia.

Centrálna lokalita s intenzívnou dopravou a takmer žiadnym priestorom na zariadenie staveniska, konštrukčne sofistikovaná stavba a prísna pamiatková ochrana všeobecne známeho objektu kládli na realizátorov rekonštrukcie mimoriadne nároky. Hoci sme boli nútení vnútorné konštrukcie trojice susediacich objektov kompletne nahradiť novými, podarilo sa nám zachrániť hodnotné fragmenty historických interiérov a nainštalovať ich do visutej sklenenej vitríny, ktorá dominuje vstupnej hale. Rohová veža bola vyprojektovaná a zrealizovaná ako presná replika pôvodného objektu.

Parametre stavby:

7 000 mkancelárií a konferenčných sál

1 500 mobchodných priestorov

4 podzemné parkovacie podlažia

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Námestie I. P. Pavlova 5, Praha, Česká republika

Investor: Bouygues Bâtiment, Paríž

Autori: Tomáš Šebo, Viktor Šabík

Realizácia: 2003