ASL logo

 

 

GANSBERG

Zámerom projektu Gansberg bolo vytvorenie mestskej štruktúry vhodnej pre lokalitu Koliby. Štruktúrou troch málopodlažných bytových domov osadených vzostupne do terénu sme nadviazali na existujúcu zástavbu okolitých bytových a rodinných domov, ako aj na svahovitý charakter územia. Rozmiestnenie vilových domov na pozemku nám umožnilo vysunúť potrebné komunikácie k hraniciam riešeného územia, čím vnútri pozemku vznikli veľké plochy zelene určené na oddych a relax obyvateľov, ako aj predzáhradky prízemných bytov. Dominantný architektonický výraz obytných domov charakterizujú horizontálne zalomené vystupujúce rímsy, ktoré opticky členia hmotu po podlažiach. Medzi týmito horizontálnymi prvkami sa striedajú plné plochy so solitérnymi okennými výplňami, ktoré sme navrhli na celú výšku podlažia a doplnili zapustenými lodžiami. Vysunuté horizontálne rímsy tvoria v letnom období prirodzené tienenie okenných presklení. Architektúru dotvárajú výplne zábradlí lodžií a terás, ktorých štruktúru si môžu majitelia bytov zvoliť. Ďalším výrazným prvkom dotvárajúcim architektonický výraz komplexu je zeleň integrovaná do lodžií a terás prostredníctvom drevených kvetináčov a exteriérových zelených stien, ktoré sú súčasťou stavby. Drevené kvetináče plnia aj ďalšiu funkciu – sú do nich umiestnené exteriérové jednotky klimatizácie.

Parametre stavby:

3 samostatné bytové bloky

50 jednoizbových až päťizbových bytov

87 parkovacích miest

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava, Koliba, Jeséniova ulica

Investor: VILY KOLIBA, s.r.o.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Martina K. Matušová,  Imrich Vaško, Emanuel Zatlukaj

Spolupráca: Miroslava Šišková, Martin Plošický, Daniela Kopčáková, Adam Jurga

Štúdia a projekt: 2016

Realizácia: 2017 – 2019