GANSBERG

Zámerom projektu Gansberg bolo vytvorenie mestskej štruktúry vhodnej pre lokalitu Koliby. Štruktúra troch málopodlažných bytových domov osadených vzostupne do terénu nadväzuje na existujúcu zástavbu okolitých bytových a rodinných domov, ako aj na svahovitý charakter územia.. Samotné rozmiestnenie vilových domov na pozemku umožnilo vyčlenenie potrebných komunikácií popri hranici riešeného územia, pričom vnútri pozemku vznikli veľké plochy zelene určené na oddych a relax obyvateľov a predzáhradky prízemných bytov.

Dominantným architektonickým výrazom sú vytvorené horizontálne zalomené vystupujúce rímsy, ktoré opticky členia hmotu po podlažiach. Medzi týmito horizontálnymi prvkami sa striedajú plné plochy so solitérnymi okennými výplňami, ktoré sú navrhnuté na celú výšku podlažia, doplnenými zapustenými lodžiami. Vysunuté horizontálne rímsy tvoria v letnom období prirodzené tienenie navrhovaných okenných presklení. Architektúru dotvárajú výplne zábradlí lodžií a terás, ktorých štruktúru si môžu budúci majitelia bytov zvoliť. Ďalším architektonicky dotvárajúcim výrazom je zeleň, ktorá bude integrovaná do lodžií a na terasy prostredníctvom drevených kvetináčov a exteriérových zelených stien, ktoré sú pevnou súčasťou stavby. Drevené kvetináče plnia aj ďalšiu funkciu, sú do nich umiestnené exteriérové jednotky klimatizácie.

Parametre stavby:

3 samostatné bytové bloky

50 jednoizbových až päťizbových bytov

87 parkovacích miest

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava, Koliba, Jeséniova ulica

Investor: VILY KOLIBA, s.r.o.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Martina K. Matušová,  Imrich Vaško, Emanuel Zatlukaj

Spolupráca: Miroslava Šišková, Martin Plošický, Daniela Kopčáková, Adam Jurga

Štúdia a projekt: 2016

Realizácia: 2017 – 2019