ASL logo

 

 

CUKROVAR TRNAVA

Urbanisticko-architektonická štúdia Sweet City v Trnave rozvíja 21 hektárové severné územie od hradieb historického jadra mesta, ktoré je v súčasnosti zanedbanou lokalitou bývalých industriálnych stavieb cukrovaru, Parku pri Kalvárii a športovísk s mestským atletickým štadiónom AŠK Slávia, Aquaparkom a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda. Hlavným motívom koncipovania novej mestskej štruktúry Sweet City je zachovanie charakteru územia s jedinečnou architektúrou charakteristických priestorov objektu cukrovaru s vodnými elementami rieky, vodného náhonu a vodnej nádrže, ktoré popri výškovom atraktore územia tehlového komína by sa malo stať novým prototypom verejného priestoru súčasného dynamického mesta. Bloky rôznorodých typov 5-podlažného mestského bývania v blokovej aj parkovej zástavbe vytvárajú relaxačný voľnočasový priestor pre nových obyvateľov zóny aj všetkých ostatných Trnavčanov. Dôraz je kladený na súčasný aktívny životný štýl mladej rodiny v kombinácii s pokojnými a tichými oddychovými časťami parku medzi blokmi nových domov. Rôznorodosť foriem bývania je kombinovaná s množstvom kultúrno-spoločenských, športových, obchodných a administratívnych typológií v príjemných a pešo dostupných vzdialenostiach typických pre mierku historickej Trnavy a jej súčasných aj pôvodných rezidentov z automobilového, akademického a inovatívneho prostredia.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Trnava

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Imrich Vaško, Aleš Hradecký, Matúš Godiš, Patrik Kuva, Michal Romanec

Štúdia a projekt: 2022