ASL logo

 

 

CoffeeShopa

Objekt lokálnej kaviarne sa nachádza v priamom srdci obce Limbach pri Pezinku. Vznikol výraznou prestavbou pôvodného malého objektu lokálnej predajne ovocia a zeleniny, ktorá už dlhší čas neslúžila svojmu účelu. Architektonický koncept tvarovo jednoduchého dvojpodlažného objektu spočíva vo vytvorení jednotného funkčného celku v urbanizme obce s niekoľkými úrovňami vizuálno-funkčných väzieb interiéru a exteriéru.
Na jednej strane sú to vizuálne väzby nároží objektu – na prízemí víta návštevníkov na príjazdovej komunikácii bar so svojím zázemím, zatiaľ čo z interiéru vrchného podlažia sa ponúkajú pohľady na centrum obce a Malé Karpaty s typickými vinicami na ich úpätí.
Druhú rovinu tvorí vizuálna os ulica – kaviarenská časť – súkromná terasa – zeleň v pozadí. Striedajú sa tu rôzne úrovne súkromia verejných priestorov.
Poslednú úroveň vizuálnej väzby tvorí predsadený drevený fasádny raster, pri návrhu ktorého sme sa nechali inšpirovať lokálnou viničnou tradíciou. Tento tvorí charakteristický vizuálny filter medzi vnútorným a vonkajším priestorom.
Dispozícia je priamočiara – prízemie tvorí z polovice zázemie a bar a z polovice je otvorenou kaviarňou s prístupom z exteriéru, poschodie ponúka variabilný priestor s možnosťou spájania a rozdeľovania podľa aktuálne prebiehajúcich aktivít.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Limbach, Slovensko

Investor: Pacamara s.r.o.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Juraj Murín, Emanuel Zatlukaj, Aleš Hradecký, Imrich Vaško, Jakub Vydra

Spolupráca: Martina Ďurčeková, Adam Jurga

Štúdia a projekt: 2016 – 2018

Realizácia: 2018 – 2019

Autori interiéru: ateliér v podkroví, Ing. Eva Horváthová a Zuzana Haláková