CoffeeShopa

Objekt lokálnej kaviarne sa nachádza v priamom srdci obce Limbach pri Pezinku. Vznikol výraznou prestavbou pôvodného malého objektu lokálnej predajne Ovocia a zeleniny, ktorá už dlhší čas neslúžila svojmu účelu. Architektonický koncept tvarovo jednoduchého dvojpodlažného objektu spočíva vo vytvorení jednotného funkčného celku v urbanizme obce s niekoľkými úrovňami vizuálno-funkčných väzieb interiéru a exteriéru.
Na jednej strane sú to vizuálne väzby nároží objektu – na prízemí víta barové zázemie návštevníkov na príjazdovej komunikácií, zatiaľ čo vrchné podlažie otvára interiér pohľadom na centrum obce a Malé Karpaty s typickými vinicami na ich úpätí.
Druhú rovinu tvorí vizuálna os – ulica – kaviarenská časť – súkromná terasa – zeleň v pozadí. Striedajú sa tu rôzne úrovne súkromia verejných priestorov.
Poslednú úroveň vizuálnej väzby tvorí predsadený drevený fasádny raster, ktorý je inšpirovaný lokálnou viničnou tradíciou. Tento tvorí charakteristický vizuálny filter medzi vnútorným a vonkajším priestorom.
Dispozícia je priamočiara – prízemie tvorí z polovice zázemie a bar a z polovice je otvorenou kaviarňou s prístupom z parteru, Poschodie ponúka variabilný priestor s možnosťou spájania a rozdeľovania podľa aktuálne prebiehajúcich aktivít.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Limbach, Slovensko

Investor: Pacamara s.r.o.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Juraj Murín, Emanuel Zatlukaj, Aleš Hradecký, Imrich Vaško, Jakub Vydra

Spolupráca: Martina Ďurčeková, Adam Jurga

Štúdia a projekt: 2016 – 2018

Realizácia: 2018 – 2019

Autori interiéru: ateliér v podkroví, Ing. Eva Horváthová a Zuzana Haláková