ASL logo

 

 

ČEREŠNE

Pri tvorbe komplexu Čerešne sme sa v prvom rade snažili reagovať na fenomény rôznej kvality vyskytujúce sa v okolí. Komplex sa preto napríklad otvára smerom k lesoparku a uzatvára smerom k nákupnému centru. Na nárožie sme umiestnili vyšší objekt, ktorý má zabezpečiť vizibilitu celého rozvojového územia z príjazdových komunikácií. Pozdĺž ulice Polianky sme umiestnili súvislú zástavbu s obchodným parterom a smerom na juh je areál ohraničený tromi voľne stojacimi objektmi. V spojovacom jednopodlažnom krčku sa nachádza škôlka. Každý objekt je komponovaný podľa iných princípov, čím sme chceli dosiahnuť rôznorodosť prostredia ako protiklad k anonymite monotónnych obytných komplexov. Kompozičným zjednocovaním podlaží sme sledovali zmenšenie mierky jednotlivých objektov. Zvolili sme polouzavretý vnútroblok, keďže ide o pilotný projekt v rozvojovom území a išlo nám o vytvorenie pocitu bezpečia pre rezidentov. Ďalším dôvodom bolo vytvorenie podmienok na vznik komunity, ktorá by mala vo vnútrobloku fungovať. Komunitný duch celého areálu majú posilniť aj byty s predzáhradkami. Fasády sú prispôsobené na porastanie zeleňou.

Parametre stavby:

8 samostatných bytových blokov

179 jednoizbových až päťizbových bytov

250 parkovacích miest

5 obchodných priestorov a 1 recepcia

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto:  Bratislava – Dúbravka

Investor: JANNIS, s.r.o.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Juraj Mihálik, Emanuel Zatlukaj, Imrich Vaško

Spolupráca: Branislav Piliš, Martina K. Matušová

Štúdia a projekt: 2016

Realizácia:  2016 – 2019