Čerešne 2

Polyfunkčný komplex sa nachádza a nadväzuje na urbanistickú štruktúru Čerešne v mestskej časti Dúbravka, ktorý sa podieľa na vysokej kvalite trvalo udržateľného mestského prostredia. Komplex rozvíja viacpodlažné a malopodlažné bývanie v rozmanitosti hromadných a individuálnych foriem bývania.

Stavba je rozdelená do šiestich blokov, pričom ich líniové usporiadanie vytvára tri vnútorné dvory. V parteri sú umiestnené obchodné prevádzky, prízemné byty a mezonetové byty s predzáhradkami. Vo vyšších poschodiach sú umiestnené byty a strešné mezonety.

Areál uplatňuje dostatočné plochy zelene ako humanizačný prvok vo vzťahu k urbanizovaným plochám. Dvory budú využívané prevažne pre rekreáciu a oddych obyvateľov a návštevníkov. Konceptom je okrem iného aj komunitné využitie dvora, kde okrem ihrísk pre viaceré vekové kategórie detí projekt počíta aj s komunitnými záhradami pre spoločné aktivity obyvateľov.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava – Dúbravka, ulica Polianky a Pod Čerešňami

Investor: ITB Development, a. s.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Juraj Mihálik, Aleš Hradecký, Imrich Vaško, Emanuel Zatlukaj, Juraj Murín, Dominika Podolská, Imrich Vaško, Jakub Vydra

Spolupráca: Juraj Fabrici, Patrik Bartas, Teodor Pongo, Sofia Lichvárová, Miroslava Šišková, Katarína Frivaldská, Denisa Pavkovček Šťastná, Katarína Filipková, Andrea Moravčíková, Matúš Godiš

Štúdia a projekt: 2017 – 2018

Realizácia: 2018 – 2022