ASL logo

 

 

CASTELLUM

Zadaním bolo spracovanie urbanisticko-architektonického návrhu mestskej zástavby, konkrétne málopodlažnej bytovej či polyfunkčnej zástavby v prieluke po prevádzkovom areáli v uličnej štruktúre rodinných domov v Rusovciach.

Náš návrh pracoval so šachovnicovým opakovaním sekcie. Jej mierku zmenšuje použitie natočenej sedlovej strechy. Šachovnicové rozmiestnenie vytvára pobytové poloverejné vnútrobloky, radené pozdĺž ťahu ústiaceho do námestia pri hlavnej ceste, s kumulovanou občianskou vybavenosťou. Okrem parteru v prízemiach domov námestie ohraničuje komerčný objekt. Ten je v strešnej krajine zároveň pokračovaním námestia, ktoré v tejto časti stúpa formou amfiteátra, ponúkajúceho obyvateľom a návštevníkom Rusoviec oddych aj pod korunami stromov.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava – Rusovce

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj, Nora Vranová

Štúdia: 2010, 3. miesto v súťaži