CASTELLUM

Zadaním bolo spracovanie urbanisticko-architektonického návrhu mestskej zástavby, konkrétne nízkopodlažnej zástavby v prieluke po prevádzkovom areáli v uličnej štruktúre rodinných domov v Rusovciach.

Náš návrh pracoval so šachovnicovým opakovaním sekcie. Jej mierku zmenšovalo použitie natočenej sedlovej strechy. Šachovnicové rozmiestnenie vytvára pobytové poloverejné vnútrobloky, radené pozdĺž ťahu ústiaceho do námestia pri hlavnej ceste, s kumulovanou občianskou vybavenosťou. Okrem prítomnosti parteru v prízemiach susedných domov námestie ohraničuje komerčný objekt, ktorý je v strešnej krajine zároveň pokračovaním námestia formou amfiteátra.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava-Rusovce

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj, Nora Vranová

Štúdia: 2010, 3. miesto v súťaži