BUSINESS PARK TOMÁŠIKOVA

Polyfunkčný objekt s prevažujúcou administratívou kladie dôraz na vytvorenie smart pracovného prostredia spočívajúceho v previazanosti na okolitú mestskú a prírodnú štruktúru s pestrou paletou relaxačných zón. Objekt je urbanisticky koncipovaný ako nárožný blok. Svojou uličnou časťou tvorí bariéru pred rušnou komunikáciou, dvorovou časťou je otvorený smerom k pokojovej, výhľadovo obytnej zóne. Preskleným parterom komunikuje s obidvoma stranami.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto:  Bratislava-Nové Mesto, Trnavská ulica

Investor: IURIS INVEST, s.r.o.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj

Štúdia: 2012