ASL office

Po 10-tich rokoch existencie ateliér narástol o18 stálych pracovných miest, pre ktoré našiel priestor v BC Wallenrod, ktoré je rovnako z jeho dielne.
Nový domov ateliéru je veľkopriestorové laboratórium pre 18 až 25 ľudí.
Tento účel je zároveň hlavný motív interiéru.
Samotný priestor sa otvára do výhľadu cez vertikálny skleník budovy na strešnú vedutu mesta.
Toto smerovanie je zároveň hlavný kompozičný smer priestoru. V tomto smere sú rozmiestnené pracovné stoly, posuvné panely regálov, osvetlenie.
Loftový pocit otvoreného priestoru dotvára obnažený betónový strop, kombinovaný s lokálnym zateplením heraklitom.
Farebnosť stien je kontrastná, rozlišujúca polohu a funkciu steny. Biela obvodová stena je osadená regálmi, čierna stena jadra vzorkovacími lištami.
Regály sú čiastočne prekryté lexanovými paravánmi, kryjúcimi vizuálne neorganizovaný, nehomogénny svet políc.
Vzorkové lišty sú exponované pozdĺž hlavnej komunikačnej osi priestoru, ktorá je zvýraznená aj vzorkovacím pásom kobercov.
Oproti dominantnému výhľadu je priestor ukončený presklenou zasadačkou.
V čiernom bloku jadra je okrem vstupu, a vzorkovacieho koridoru osadená aj kuchynka so stolovaním odcloneným fixnou priesvitnou zástenou a alkovňa pre cca. polhodinové kolapsy najunavenejších členov teamu.
V rámci pozitívnej stimulácie výkonu je nutné spomenúť fresku Akademického maliara Petra Bařinku, 13 IKON ASL, ktorá v komixovej skratke predstavuje návštevníkom ateliéru vybranú architektúru sveta, ktorej sa chceme blížiť.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava-Staré Mesto, Mickiewiczova ulica

Investor: ITB Development s.r.o.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj, Aleš Hradecký, Júlia Jackulíková

Štúdia a projekt: 2016

Realizácia: 2017