ASL logo

 

 

ASL office

Po 10 rokoch existencie náš ateliér narástol o18 stálych pracovných miest, pre ktoré našiel priestor v BC Wallenrod, ktoré je rovnako z našej dielne. Domov ateliéru tvorí veľkopriestorové laboratórium pre 18 až 25 ľudí. Tento účel je zároveň hlavný motív interiéru. Samotný priestor sa otvára do výhľadu cez vertikálny skleník budovy na strešnú vedutu mesta. Toto smerovanie je zároveň hlavným kompozičným smerom priestoru – sú tak rozmiestnené pracovné stoly, posuvné panely regálov, osvetlenie. Loftový pocit otvoreného priestoru dotvára obnažený betónový strop, kombinovaný s lokálnym zateplením heraklitom.
Farebnosť stien je kontrastná, rozlišujúca polohu a funkciu steny. Biela obvodová stena je osadená regálmi, čierna stena jadra vzorkovacími lištami. Regály čiastočne prekrývajú lexanové paravány, kryjúce vizuálne neorganizovaný, nehomogénny svet políc. Vzorkové lišty sú exponované pozdĺž hlavnej komunikačnej osi priestoru, ktorá je zvýraznená aj vzorkovacím pásom kobercov. Oproti dominantnému výhľadu je priestor ukončený presklenou zasadačkou. V čiernom bloku jadra je okrem vstupu a vzorkovacieho koridoru osadená aj kuchynka so stolovaním odcloneným fixnou priesvitnou zástenou a alkovňa pre cca polhodinové kolapsy najunavenejších členov tímu.
K pozitívnej stimulácii výkonu prispieva freska akademického maliara Petra Bařinku 13 IKON ASL, ktorá v komixovej skratke predstavuje návštevníkom ateliéru vybranú architektúru sveta, ktorej sa chceme blížiť.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava – Staré Mesto, Mickiewiczova ulica

Investor: ITB Development s.r.o.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj, Aleš Hradecký, Júlia Jackulíková

Štúdia a projekt: 2016

Realizácia: 2017