ASL logo

 

 

ArtCampus

V čase sociálnych médií je dôležité budovať príležitosti pre fyzický kontakt umelcov – osobné stretávanie alebo vystavovanie prác. Preto sme sa v návrhu budovy Artcampusu snažili o protiklad k virtuálnemu priestoru internetu a sociálnych médií – zahŕňa osobnú konfrontáciu, diskusie, inšpiráciu. Existujúcemu komplexu (torzo konceptu od Dušana Kuzmu) chýbajú komunitné priestory. Vytvorenie rôznych stretávacích a výstavných priestorov je preto ťažiskom nového campusu. Návrh zahŕňa tri hlavné prevádzkové celky – Univerzitu, Internát a Technologický inkubátor. Každý z nich má svoj komunitný priestor, prepájajúci daný celok vertikálne, zároveň však sú prepojené medzi sebou horizontálne. Okrem funkcie stretávania a komunikácie majú funkciu permanentnej galérie. Diela študentov a pedagógov by mali byť vystavené v škole nielen cez „prieskum“, ale celoročne. Budova by nemala byť „kamenná akadémia“, ale živá meniaca sa substancia, ktorá študentov inšpiruje. V halách môžu levitovať objekty, steny možno používať ako projekčné plochy či plátna na maľovanie/grafity. Tento aspekt sa premieta aj do exteriéru. Fasáda campusu je súbor soklov a ník, kam sa umiestňujú objekty. Hmota campusu sa podriaďuje konceptu nepredvídateľného rastu. Nevedno, aké technológie budú v budúcnosti umelci používať a aké priestory si budú vyžadovať. Architektúra campusu preto evokuje neukončenosť kompozície a nabáda k zmenám.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Drotárska cesta, Bratislava

Investor: VŠVU

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj, Dominika Podolská, Martina Bognerová Hrašková, Aleš Hradecký

Spolupráca: Norbert Funczík

Štúdia a projekt: 2019