AREÁL CHOVU KONÍ V LÁTKOVCIACH

Projekt sa vyznačuje dôrazom na vyznenie prírodných materiálov v exteriéri a interiéri. Kónicky rezané objemy sú líniovo radené pozdĺž kamennej bariéry, vymedzujúcej priestor návštevníkov a užívateľov.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Látkovce, okr. Bánovce nad Bebravou

Investor: GR, s.r.o.

Autori: Igor Lichý, Tomáš Šebo, Emanuel Zatlukaj, Katarína Horváthová,  Peter Novotný, Martin Hraško

Štúdia a projekt: 2011

Realizácia: 2012