ASL logo

 

 

Predstavujeme vám porotu súťaže Raketová základňa Devínska Kobyla

Raketová základňa Devínska Kobyla leží na rozhraní troch štátov, aj preto sme sa rozhodli, že súťažné návrhy študentov a absolventov bude posudzovať odborná porota s bohatými medzinárodnými skúsenosťami. Renomovaní a úspešní architekti v spolupráci so starostom mestskej časti, v ktorej sa územie nachádza, vyberú víťaza v novembri.

 

Dana Čupková

Renomovaná architektka Dana Čupková spoluzaložila a vedie platformu pre výskum a navrhovanie architektúry EPIPHYTE Lab. Je zameraná na transdisciplinárnu integráciu ekologických princípov do architektúry. EPIPHYTE Lab získal v roku 2018 ocenenie časopisu ARCHITECT Magazine ako progresívny ateliér „Next Progressives“. Dana je v súčasnosti docentkou na Škole architektúry na Carnegie Mellon University, kde vedie magisterský program v odbore udržateľného dizajnu. Otázka ekológie a úlohy, ktorú môže hrať architektúra pri regenerácii prostredia bude pre ňu kľúčová aj pri hodnotení návrhov v súťaži: „Zameranie súťaže umožňuje otvoriť priestor, ktorý bol z hľadiska nedávnych dejín plný konfliktov medzi uprednostňovaním ideologických a spoločensko-politických princípov navrhovania na úkor ekologickej integrácie prostredia. V súčasnosti je to ale kritický problém navrhovania architektúry, ktorý kladie dôraz na mnoho aspektov toho, ako budeme spolu žiť v súčasnom a budúcom svete a ako pristupujeme k navrhovaniu nových viacdruhových prostredí, ktoré posilňujú pozíciu architektúry ako formy ekologickej tvorivosti a obnovy,“ konštatuje Dana Čupková.

Premena existujúceho rodinného domu s cieľom zvýšiť presvetlenie aj optické prepojenie vnútorných priestorov s vonkajším prostredím. Geometria a forma nového plášťa domu umožňuje aj nové vnímanie jeho vnútorných priestorov tým, že zjemňuje kontrasty termodynamických, tepelných a svetelných prechodov medzi nimi.

 

 

 

Miroslava Brooks

„Súťaž je skvelá príležitosť na premyslenie nie len danej špecifickej lokality – Devínskej Kobyly a pozostatky raketovej základne – ale takisto i možnosť na hlbšiu analýzu vzťahu ľudstva k životnému prostrediu a našej neďalekej histórie prostredníctvom dizajnu.“ konštatuje Miroslava Brooks, ktorá je licencovanou architektkou, spoluzakladateľkou a riaditeľkou architektonického štúdia FORMA so sídlom v New Yorku, kritičkou na Yale School of Architecture a takisto aj University of Pensylvania Stuart Weitzman School of Design, kde vyučuje postgraduálne dizajnérske štúdiá a vizualizačné kurzy. V roku 2018 bola vybraná absolventmi YSoA na ocenenie Professor King-lui Wu Teaching Award udelené členovi fakulty, ktorý spája architektonickú prax s vynikajúcou výučbou.

 

 

Návrh pre architektonickú súťaž o budúcu podobu kúpeľov Grössling.

 

 

 

 

Lenka Petráková

Skúsenej architektke Lenke Petrákovej nie je tematika Raketovej základne na Devínskej Kobyle cudzia, sama pracovalo na projekte raketovej základne počas svojho štúdia na FA STU a fascinovala ju práve bipolarita územia a možnosť architektov pretaviť skryté príbehy do priestoru. „Vidím veľký potenciál v rozvoji územia Devínskej Kobyly a už dnes sa teším na projekty, ktoré citlivo podporia potenciál územia, nájdu cestu ako zatraktívniť areál cez jeho obnovu a novými zásahmi povedia príbehy dávno zabudnuté. Teším na návrhy, ktoré nájdu súlad medzi niekdajšou silou technických stavieb a zakomponujú dnešné možnosti nových technológií a cez ne ponúknu návštevníkom nahliadnuť do sveta zabudnutého medzi konármi stromov,“ dodáva Lenka, ktorá pracovala v  ateliéroch v New Yorku, Londýne, Viedni a Bratislave na medzinárodných projektoch v Číne, Saudskej Arábii, Rusku, Európe či Amerike. Od mája 2017 je zamestnaná v spoločnosti Zaha Hadid Architects v Londýne, ako Senior Architekt.

 

Prírodné Chrámy, pred-diplomová práca z FA STU na tému skrytej raketovej základne.

 

 

 

Imrich Vaško

Skúsený architekt a pedagóg od roku 2018 úzko spolupracuje s ateliérom Architekti Šebo Lichý. Absolvent profesora Dušana Kuzmu vedie ateliér III na VŠUP v Prahe a venuje sa konceptuálnej a vizionárskej architektúre, urbanizmu, inštaláciám, zaoberá sa tendenciami stredoeurópskej architektúry a Paralelného modernizmu. Po návrate z Fulbright Scholarship na Yale University založil na VŠVU Laboratórium architektúry. Počas bohatej kariéry pôsobil ako hosťujúci profesor na Rhode Island School of Design, prednášal a bol kritikom na Columbia University, Pratt Institute, RICE, Cornell University, CCNY, Universität für angewandte Kunst a Akademie der bildenden Kunst vo Viedni. Je autorom kníh Architektúra pohyblivého obrazu a  Nové milénium: od pádu Dvojičiek po smrť Zahy Hadid. „Zásluhou tejto iniciatívy sa fyzicky aj mentálne sprístupňuje jedinečná lokalita západného meandru lesoparku Bratislavy. Množstvo vrstiev krajiny, prírody, topografie, pamäti, histórie a kultúry vyzýva k premýšľaniu aktuálnych stratégií sprístupňovania a zhodnocovania nielen fenoménu vyhliadky, relikvie vojenskej základne a jedinečnosti chráneného prírodného územia, ale aj spôsobov sofistikovanej informačnej komunikácie udalostí, času, aktivít a miesta, ktoré charakterizujú minulosť, prítomnosť a možnú budúcnosť lokality. Územie ponúka komplexnú škálu využitia, ale za veľmi prísnych a limitovaných podmienok, čo je kreatívna výzva pre navrhovanie nových funkcií, typológií a foriem reprezentujúcich dynamicky sa transformujúcu súčasnosť v kríze,“ dodáva k súťaži Imrich Vaško.

Návrh pre architektonickú súťaž Vyhliadka Dubeň v Žiline.

 

 

 

 

Dárius Krajčír

Naša súťaž je súťažou ideí a podnetov k budúcnosti Raketovej základne, preto by v porote nemal chýbať niekto, kto bude súčasťou týchto rozhodnutí. „V celej súťaži vidím nádej, aby sme našli cestu pre riešenie, ktoré bude zanedbaný priestor riešiť komplexne a vzišlo zo širšej diskusie a aby bolo najlepšie možné. Architektonické návrhy verím budú podkladom aby sa následne z pohľadov a návrhov architektov následne zišla skupina odborníkov z rôznych oblastí a intenzívne by sme spolu riešili možnosti revitalizácie celej oblasti. Súťaž môže byť aspoň veľmi dobrým začiatkom konštruktívnej diskusie.“ vyjadril sa starosta mestskej časti Devínska Nová Ves, Dárius Krajčír, ktorý sa na Miestnom úrade venoval projektom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves už od roku 2008, starostom je od roku 2018.

 

 

Tomáš Šebo a Igor Lichý

Igor Lichý študoval na Fakulte architektúry STU v Bratislave, štúdium architektúry ukončil na VŠVU v roku 1996. Nasledujúce roky pracoval v spoločnosti Huma 90 Team Projekt, SEFL+PARTNER Architektbüro Hamburg a zastával pozíciu stavbyvedúceho a projektového manažéra v spoločnosti Strabag. Tomáš Šebo absolvoval fakultu architektúry STU v Bratislave, spoluzaložil architektonické štúdio Barak architekti a pracoval ako architekt pre francúzsku

spločnosť Bouygues.

 

V roku 2003 spolu založili spoločnosť ITB Development a architektonický ateliér Architekti Šebo Lichý. Ateliér je držiteľom ocenení ako CE ZA AR, CIJ Awards, BigSEE Architecture Award 2021 či INSAID awards 2020. Taktiež stojí za bratislavskými mestotvornými projektmi ako Revitalizácia Mickiewiczovej ulice, Premostenie diaľnice Einsteinova, Bulvár Štefánikova. Ateliér ma vlastný Manifest architektúry, na základe ktorého architektúru vytvára a aj posudzuje.

 

 

Administratívna budova Wallenrod má exkluzívnu polohu v centre mesta uprostred mestského bloku a je sídlom ITB Development a architektonického ateliéru Architekti Šebo Lichý. Symbolizuje kontakt s prírodou a spoločnú filozofiu moderného pracovného prostredia.

 

 

 

 

Práve pri navrhovaní vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle si uvedomili neuveriteľný potenciál celého okolia a prišli s ideou študentskej súťaže. „Oslovila nás pamäť tohto miesta a príbeh rakiet namierených ponad železnú oponu – príbeh raketovej základne z (ne)dávnej minulosti,“ hovorí Igor Lichý a Tomáš Šebo dodáva: „Mladá generácia toto zvláštne obdobie nezažila a bude veľmi vzrušujúce vidieť jej pohlaď na tento areál a tento fenomén. Našim cieľom je celú lokalitu pozdvihnúť a zároveň – nezabudnúť.“

 

 

 

Vyhodnotenie víťazov bude prebiehať anonymne. Vyhlásenie výsledkov prebehne v novembri a víťazi súťaže budú ocenení finančnými odmenami. Veríme, že táto ideová súťaž bude tak potrebným impulzom pre revitalizovanie aktuálne opusteného a chátrajúceho areálu raketovej základne situovanej v chránenej krajinnej oblasti Malých Karpát.