ASL logo

 

 

Nákupné centrum POINT BANSKÁ BYSTRICA je situované v priamom centre mesta, medzi pešou zónou a Europa SC. Frekventovaná nákupná zóna je známa ako Hušták. Vnímaná je ako tradičné miesto pre
trhy a nákupy, na čo odkazuje aj na fasáde nadrozmernou replikou obrazu „Trh v Banskej Bystrici“ od miestneho rodáka Dominika Skuteckého.

POINT SÚČASŤOU HUŠTÁKU

Po dlhom období „ticha“ sa piate najväčšie mesto na Slovensku rozrástlo o dve nákupné centrá. K doterajším Europa SC a retailovej zóne Radvaň Park v minulom roku pribudlo vôbec prvé hybridné nákupné centrum Terminal Vlak Bus Shopping (písali sme v čísle september 2017) a toho roku otvára dlhšie odkladané SC Point.

V centre Banskej Bystrice sa nachádza lokalita, historicky známa ako Dolné námestie. Od dôb dávno minulých bola križovatkou hlavných ciest a peších trás. Logicky teda aj miestom, kde prekvital obchod, kde mali predajne a dielne známi obchodníci a remeselníci. Socializmus zasadil Dolnému námestiu tvrdú ranu. Časť zástavby námestia zrovnal so zemou, námestie nahradila asfaltová cesta. Snahou mesta a developera bolo prinavrátiť lokalite jeho pôvodnú, preddefinovanú funkciu.

Projekt nákupného centra Point Banská Bystrica vznikne v lokalite známej nielen pre Bystričanov
ako Hušták. Exponovaná lokalita krajského mesta prešla logicky aj úpravou infraštruktúry. V blízkosti
sa totiž nachádzajú okrem univerzity, opery aj zastávky MHD a Prímestských liniek. Namiesto cesty smerom k Europa SC od centra vedie poza objekt SC POINT nová komunikácia popri I/66 a Vajanského námestie bude pešou zónou s cyklotrasou. Zároveň si tvorcovia vytýčili neľahkú úlohu vytvoiť z Point-u mestotvornú, modernú a originálnu súčasť územia. Podľa oficiálnych zdrojov si projekt vyžiadal niekoľko úprav projektovej dokumentácie, aby vyhovel všetkým požiadavkám a bol dôstojnou bránou
do mestskej pamiatkovej rezervácie. Zohľadnené boli už spomínané urbanisticko -dopravné, ale aj
architektonické riešenie nákupného centra.

ORIGINÁLNA ARCHITEKTÚRA

Meno ateliéru Šebo + Lichý nie je v sektore nákupných centier neznáme. Jedno nákupné
centrum s názvom Point a plochou 2500 m2 už totiž stojí v Brezne. Peter Šebo, spoluvlastník Point Banská Bystrica, ktorý má na Slovensku dlhoročné obchodné skúsenosti, uviedol: „Miesto má výborný potenciál rozvoja a myšlienka vybudovania nákupného centra Point, na začiatku pešej zóny sa od začiatku realizácie projektu stretla s pozitívnou odozvou aj na mestskej radnici. Projektanti rešpektovali mestské požiadavky a architektúru okolia. V interiéri navrhli dominantnú pasáž, ktorá
bude presvetlená a okolo nej budú obchody, kaviarne, drobné oddychové zóny a projekt ráta aj s
detským ihriskom. Veríme, že s otvorením Pointu sa v centre mesta zvýši kvalita služieb, vzniknú nové
pracovné miesta a miestnych podnikateľov poteší, že centrum mesta dostane ďalší nový impulz.“
Súčasťou fasády Point je grafika s fragmentom figurálnej kompozície „Trh v Banskej Bystrici“.
Olejomaľbu vytvoril v roku 1889 miestny rodák Dominik Skutecký.

Tím tvorcov Point vytváral živé miesto (angl. „Point“ možno preložiť ako bod, miesto, moment),
ktoré zaujme okrem originálnej architektúry interiéru a exteriéru, výbornej dostupnosti aj
vyváženou skladbou nájomníkov, poskytovaných služieb a voľnočasových aktivít.

MIESTO NÁKUPOV A STRETNUTÍ

„Ambíciou nového nákupného centra Point Banská Bystrica je prinavrátiť z histórie plynúceho obchodného ducha do mestskej časti Banskej Bystrice zvanej Hušták. Zoskupenie viacerých obchodných jednotiek v jednej lokalite priláka o to viac zákazníkov, z čoho môžu profitovať nielen naši nájomníci, ale aj prevádzkovatelia obchodných jednotiek v neďalekom centre a na pešej zóne,“ uviedol pre IN STORE Slovakia Marek Števonka, riaditeľ obchodného centra Point, Cushman & Wakefield Slovensko (C & W). Práve retail tím C & W bol exkluzívne poverený prenájmom a správou maloobcodných priestorov nákupného centra. Point s plochou 5 370 m2 a 38 obchodnými
jednotkami, by mal byť prvou voľbou pre rýchle nákupy. Ponúkne však aj posedenie v gastro prevádzkach s výhľadom na historické centrum mesta a okolité pohoria. Služby a gastronómia by mali tvoriť vyšší než je ich priemerný podiel na celkovom mixe nájomcov v iných centrách. „Nákupné centrum Point má byť aj miestom priateľských či biznis stretnutí. Aktivity centra budú prispôsobené aj týmto smerom. Plánujeme nadviazať spoluprácu s lokálnymi umelcami, školami, galériami a športovcami,“
hovorí Viktória Kiripolská, marketing manager C & W.

Kotevným nájomcom bude supermarket Lidl. Ten okrem toho, že buduje predajne typu stand alone, otvoril už aj v OC Cassovia, kde je správcom C & W. Ďalšie prevádzky v Point -e sú Intersport, FaxCOPY, Pet Center, Benu, Teta drogéria, Planeo, Toyeto, Bagger, Progamingshop, Daffer a ďalšie. Centrum je v súčasnosti obsadené na takmer 100 %.

História: Celá lokalita v Banskej Bystrici, kde stojí SC Point je známa ako Hušták. Od dôb dávno
minulých bolo tzv. Dolné námestie križovatkou hlavných ciest a peších trás. Logicky teda aj
miestom, kde prekvital obchod, kde mali predajne a dielne známi obchodníci a remeselníci. Za
socializmu časť zástavby námestia nahradila asfaltová cesta. Snahou developera je pomôcť
prinavrátiť lokalite pôvodnú funkciu. Investor: OP Centrum BB s.r.o.
Projektant: Šebo + Lichý architekti
Prenajímateľná plocha: 5 370 m²
Nájomcovia: Lidl, Intersport, FaxCopy, Pet Center, Teta drogéria, Benu, Planeo, Toyeto, Bagger,
Progamingshop, Daffer, Toppres, Kvety Victor a ďalší.
Počet pracovných miest: približne 160 nových pracovných miest
Inovácie: Na začiatku pešej zóny Banskej Bystrice vyrástla novostavba v jedinečnom
architektonickom štýle s najmodernejšími technológiami a riešeniami. Atmosféru okolia dotvárajú
dve grafi ky na fasáde budovy na motívy diela Dominika Skuteckého – Trh v Banskej Bystrici z roku
1889. Veľkosť nákupného centra je prispôsobená potrebám súčasného zákazníka, ktorý v bežný
deň vyhľadáva rýchly nákup a služby bez zdĺhavých presunov. Dopravný komfort je zabezpečený
ľahko dostupným strešným a pozemným parkoviskom.

Kompletný článok si prečítajte kliknutím na odkaz nižšie.

Článok bol vydaný v časopise InStore.