Share

O NÁS

01

Filozofia Ateliéru

Nevnucujeme nikomu svoje predstavy, hľadáme spoločne ideálne riešenia.

Kľúčovou inšpiráciou je pre nás investor, jeho osobnosť, predstavy a priority.

Áno. Chceme z vás mať spoluautora vášho projektu.

02

NIE JE NÁM TO JEDNO

Nemáme rukopis. Pri návrhoch dbáme v prvom rade na prostredie a okolie, ktoré podľa nás vždy určuje základný rámec stavby.

Sme aktívny člen v Slovenskej komore architektov a zakladajúci člen Inštitútu urbánneho rozvoja.

Spracovali sme niekoľko projektov na podporu miestnych komunít či životného prostredia bez nároku na honorár.

Vo „voľnom“ čase sa venujeme vlastným urbanistickým projektom, ako je napríklad pešia zóna Mickiewiczova či Štefánikova.

03

NETRADIČNÉ RIEŠENIA

Nepotrebujeme byť originálni za každú cenu, ale v prípade potreby sa nebojíme experimentovať.

Ak je to potrebné a za nápadom si stojíme, môže to viesť až k patentovanému riešeniu. Zelená fasáda – WALLENROD

Naše riešenia však nie sú stvorené „pre papier“. Čo si vezmeme do hlavy, to aj dotiahneme do konca.

04

Naše Služby

Naše know-how sme nadobudli dlhoročnými skúsenosťami, no veľkou devízou je aj prepojenie s developerskou spoločnosťou ITB. Vďaka nemu sme mohli získať na architektúru odlišný a praktický uhol pohľadu.

 

VŠETKY STUPNE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
(štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, tendrová dokumentácia, realizačný projekt, dielenská dokumentácia, štúdia a projekt interiéru, projekt skutočného vyhotovenia)

PREVEROVACIE ŠTÚDIE
(preverenie vyťažiteľnosti pozemku, zhoda investičného zámeru s územným plánom, možnosti napojenia na infraštruktúru)

INŽINIERSKA ČINNOSŤ
(predbežné prerokovanie investičného zámeru, zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudácie)

POSÚDENIE BIZNIS PLÁNU, ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI, PRIESKUM TRHU, LOKALITNÝ PROGRAM

AUTORSKÝ DOHĽAD

05

ŽIVOT S ATELIÉROM

Ako tím pravidelne cestujeme spolu po Európe, aby sme našli inšpiráciu (Berlín, Viedeň, Praha, Mníchov, Ljubjlana, Hamburg, Tour, Amsterdam, Barcelona, Londýn, New York). Inšpirácia a vzdelávanie sa nás posúva ďalej a umožňuje nám vidieť za horizont. Byť súčasný, byť aktívny je pre nás samozrejmosťou.

06

FAKTY O ASL

0
KM2 VÝKRESOV

0
NAVRHNUTÝCH BYTOV

0
EXTERNÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV

km2 VÝKRESOV

NAVRHNUTÝCH BYTOV

EXTERNÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV

07

Náš Tím

Mgr. arch. Igor Lichý

CEO – architekt

02/3210 1722

lichy@itb.sk

Ing. arch. Tomáš Šebo

CEO – architekt

02/3210 1722

sebo@itb.sk

Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD.

architekt – art director

02/3210 1729

hradecky@sebolichy.sk

PhDr. Tomáš Kuchárek

studio manager

02/3210 1729

kucharek@sebolichy.sk

Ing. Teodor Pongó

senior – stavebný inžinier

02/3210 1727

pongo@sebolichy.sk

Ing. arch. Emanuel Zatlukaj

senior – architekt

02/3210 1726

zatlukaj@sebolichy.sk

Ing. arch. Juraj Murín

senior – architekt

02/3210 1723

murin@sebolichy.sk

Ing. Branislav Groch

senior – stavebný inžinier, architekt

02/3210 1726

groch@sebolichy.sk

Ing. arch. Martina Matušová

senior – architekt

02/3210 1725

matusova@itb.sk

Ing. Miroslava Šišková

junior – stavebný inžinier

02/2099 9251

siskova@sebolichy.sk

Ing. Jakub Vydra

junior – stavebný inžinier

02/3210 1725

vydra@sebolichy.sk

Ing. arch. Katarína Filipková

senior – architekt

02/3210 1726

filipkova@sebolichy.sk

Ing. arch. Marek Vančo

senior – architekt

02/3210 1725

vanco@sebolichy.sk

Ing. arch. Dominika Podolská

junior – architekt

02/3210 1727

podolska@sebolichy.sk

Ing. arch. Andrea Moravčíková

junior – architekt

02/3210 1727

moravcikova@sebolichy.sk

Ing. Katarína Frivaldská

junior – stavebný inžinier

02/3210 1723

frivaldska@sebolichy.sk

Ing. arch. Matúš Godiš

junior – architekt

02/3210 1725

godis@sebolichy.sk

Ing. arch. Nikola Miklovičová

junior – architekt

02/3210 1723

miklovicova@sebolichy.sk

Ing. arch. Denisa Šťastná

junior – architekt

02/2099 9251

stastna@sebolichy.sk

Ing. arch. Martina Bognerová

junior – architekt

02/3210 1726

bognerova@sebolichy.sk

Ing. arch. Jana Durkáčová

junior – architekt

02/2099 9251

durkacova@sebolichy.sk

Ing. Melinda Kiss

finančný analytik

02/2099 9254

kiss@sebolichy.sk

Andrea Sauer

asistentka manažéra ateliéru

02/3210 1729

sauer@sebolichy.sk

Bc. Karin Jecková

Junior – marketingový špecialista

02/2099 9254

jeckova@sebolichy.sk

08

POVEDALI O NÁS

Mgr. art. Lucia Pacek Halmová

Šéfredaktorka časopisu HOMIE

“Diela ateliéru Architekti Šebo Lichý nespája jednoznačný rukopis, no v mnohom sú spoločné. Profesionálne prevedenie, citlivý dizajn, zohľadňovanie verejného priestoru, snaha o čo najhlbšie pochopenie klienta a jeho požiadaviek, a slobodný a otvorený pohľad na priestor, v ktorom žijeme, či pracujeme. Svojou tvorbou tak potvrdzujú, čo je v architektúre dôležité.”

Ing. arch. Mária Nováková

Šéfredaktorka časopisu ASB

“Na ateliéri Architekti Šebo Lichý oceňujem, že do veľkých aj malých zadaní sa púšťajú s nasadením, nadšením a nepodcenia žiaden detail ani dôležitosť silného konceptu. Ich architektúra nenudí, neboja sa nekonvenčných riešení ani primeranej dávky vtipu, čo je v súčasnej architektúre veľmi osviežujúce.”

Michal Lalinský

Redaktor časopisu ATRIUM

“Sme potešení, že aj v našich končinách dochádza k synergii medzi architektúrou, ktorá nerezignovala na odvážnejšie vízie, stavebníctvom, ktoré ešte stále vyznáva hodnotu kvality a developerstvom spätým so spoločenskou prospešnosťou. Ateliér Architekti Šebo Lichý a spoločnosť ITB príkladne napĺňajú takúto synergiu.”

09

Náš Príbeh

1991-1993

Začiatky Ateliéru

Igor Lichý a Tomáš Šebo, ešte ako študenti architektúry, získavajú prvé ocenenia v súťažiach: Obchodne centrum Nitra – 1.miesto, Pamätník holocaustu Bratislava – 2.miesto, špeciálna cena poroty.

1993-2004

Individuálna práca Tomáša Šeba a Igora Lichého vo vlastných ateliéroch, a v nadnárodných spoločnostiach Bouygues a Strabag na stavbách Business centra I.P.Pavlova 5 v Prahe, BBC 5 v Bratislave a automobilky PSA v Trnave.

2004

Založenie ateliéru Architekti Šebo Lichý spolu so založením developerskej spoločnosti ITB development.

2007

Ateliér má 12 členov a dokončuje prvé realizácie: Vista residence, Olive Kramáre a areál automobilky PSA Trnava.

2008-2013

Ateliér zúročuje medzinárodné skúsenosti na projektoch Wallenrod, Štefánikova, získava ocenenia v súťažiach Castellum obytný súbor a Múzeum Antická Gerulata.

2014

Dom medzi stromami nominovaný na Cenu Dušana Jurkoviča, 3.miesto v súťaži Centrálna os Petržalky.

2015

Bytový dom Nový háj získava ocenenie CEZAAR a stáva sa tak bytovým domom roka 2015, OC Brezno medzi nominovanými.
Stávame sa najoceňovanejším európskym ateliérom na Baumit Life Challenge v Madride – zo 6 slovenských finalistov sme získali 3 nominacie, pričom OC Brezno získalo 1.cenu a Nový háj získal mimoriadnu cenu poroty.

2016

Je nás 20 a máme na stole bytové projekty, spolu vyše 900 bytov, v Bratislave a Nitre.
Naša zelená fasáda na objekte Wallenrod získava patent.