ASL logo

 

 

Ideovú štúdiu „Nová Einsteinova – Mesto na úrovni“ sme pripravili z vlastnej iniciatívy v snahe upozorniť na problém existujúcej bariéry v Petržalke a vyvolať diskusiu na túto tému. Jej zámerom je zmeniť deliaci charakter dopravného priestoru (diaľnicu však zachovať v prevádzke), vytvoriť spájajúci priestor s pridanou urbanistickou hodnotu a zároveň zvýšiť potenciál rozvoja mesta. V súčasnosti je Einsteinova vnímaná len ako dôležitý dopravný koridor, ktorý oddeľuje územie najväčšieho sídliska od dunajského nábrežia. Práve nábrežie Petržalky s najstarším verejným parkom bolo vyhľadávaným oddychovým miestom pre Bratislavčanov – aj kvôli jedinečným pohľadom na siluetu historického centra mesta. Dnes je dopravná tepna Einsteinovej bariérou, nevytvára adekvátne možnosti rozvoja tak dôležitých častí mesta, ako sú Petržalka a centrum Starého mesta. Rozdeľujúci, dopravný charakter Einsteinovej neprispieva pozitívne ani k plánovanému rozvoju území Celomestského centra v prepojení na lokalitu Chalupkova – Pribinova a izoluje výstavisko Incheba a Aupark od obidvoch častí mesta. Základný princíp premeny rozdeľujúceho dopravného priestoru na vnútromestský spočíva v prekrytí a vytvorení tzv. plató nad dopravným koridorom Einsteinovej v úrovni existujúcich mostov a lávok. Navrhované premostenie, scelenie území do kompaktného celku môže prispieť k udržateľnému rozvoju, zahustiť „nemestsky“ riedku zástavbu. Pribrzdenie negatívnych vplyvov územnej rozpínavosti mesta mu ekonomicky pomôže, poskytne obyvateľom podmienky pre kvalitnejší, hodnotnejší život. Na základe predstavenej koncepcie „Novej Einsteinovej“ hlavné mesto prejavilo záujem o spracovanie urbanistickej štúdie naším architektonickým ateliérom a súčinne spolupracuje na jej vypracovaní. Našou úlohou je preveriť nielen technické možnosti prekrytia Einsteinovej, ale aj doplniť existujúce urbanistické štruktúry so zachovaním všetkých podstatných budov v lokalite. Urbanistická štúdia preskúma možnosti urbánnych spojení území tak, aby sa podporila kompaktnosť územia ajeho funkčná komplexnosť.

 

Bratislava
Autori a spoluautori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Juraj Mihálik, Emanuel zatlukaj, Martina Matúšová
Spolupráca: Peter Gero
Štúdia: 2012
Plocha riešeného územia: cca 40 ha

 

Kompletný článok si prečítajte tu.