ASL logo

 

 

V oslavě „žárového zinku“ uspěly Živá hala, Věž snů a Devínská kobyla

V roce 2009 se Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s. (AČSZ) zařadila k dalším evropským a světovým asociacím, které v rámci propagace žárového zinkování vyhlásily soutěž pro architekty a projektanty o nejvýznamnější stavbu s užitím žárově pozinkované oceli. Soutěž byla pojmenována Czech and Slovak Galvanizing Award a perioda volby vítěze se stanovila na tři roky.

V letošním roce se vybíral vítěz již 5. roč‑ níku. Pravidla soutěže jsou po celou dobu neměnná. Mění se pouze období, ve kte‑ rém byly stavby na území České nebo Slo‑ venské republiky dokončeny. Tentokrát to bylo mezi 1. lednem 2018 až 31. prosincem 2020. Při posuzování všech přihlášených staveb se hodnotil se celkový vzhled stav‑ by, originalita a „viditelnost“ použité žáro‑ vě pozinkované oceli, ať už jako finální po‑ vlak nebo součást duplexního povlaku.

11. Vyhliadková veža Devínska Kobyla (2020)

• Autor projektu: Architekti Šebo Lichý, Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Emanuel Zatlukaj, Imrich Vaško, Branislav Groch, Denisa Pavkovček Šťastná

• Umístění stavby: Devínska Kobyla, Bratislava

• Popis stavby: Na vrchole Devínskej Kobyly, ktorý je najvyšším bodom masívu Devínskej brány, pribudla očakávaná vyhliadková veža. Ateliér Architekti Šebo Lichý mohol svojim návrhom podporiť projekt, ktorý prispeje k atraktívnosti tejto lokality. Nová vyhliadková veža na Devínskej Kobyle, ktorej investorom je mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves sa bude nachádzať na priesečníkoch obľúbených turistických trás s dobrou dostup‑ nosťou a návštevníkom ponúkne bohaté výhľady. Zámerom investora bolo vybudovať atraktívnu vyhliadkovú vežu s nízkonákladovým rozpočtom. Umiestnenie v území hraníc troch štátov reprezentuje symbolický význam prelínania kultúr strednej Európy. Výhľad do troch susediacich štátov je motívom, ktorý sme pretavili do troch vyhliadkových plošín v rôznych výškových úrovniach. V bohatej faune Devínskej Kobyly nájdeme aj modlivku zelenú, ktorá svojim štíhlym tvarom môže pripomínať konečné zhmotnenie výrazu vyhliadkovej veže. Biela farebnosť umožňuje vyniknúť jej siluete na pozadí korún okolitých stromov a zároveň ju robí neviditeľnou z diaľkových výhľadov na masív Devínskej Kobyly. Zhotoviteľom konštrukcie, ktorej hmotnosť je 35 ton, je spoločnosť INGSTEEL. Do výšky 21,27 metrov sa návštevníci dostanú po vyšliapaní 112 schodov. Tu sa im naskytnú krásne výhľady, ktoré budú lákadlom nie len pre obyvateľov priľahlých mestských častí. Veríme, že výstavba vyhliadkovej veže v roku 2020 je prvým krokom k znovuobnoveniu lokality, naštartuje jej revitalizáciu a podporí cestovný ruch v blízkom okolí. Najväčšou od‑ menou budú pre nás spokojní návštevníci, ktorí si z výletu okrem krásnych záberov odnesú aj nezabudnuteľný zážitok. (Foto: Tomáš Manina)

VYHODNOCENÍ

Přihlášené stavby hodnotili členové Asociace českých a sloven‑ ských zinkoven, z. s. (AČSZ), zástupci České asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), zástupci vysokých škol a vítězové předchozích ročníků soutěže. Každý hodnotitel vybral své čtyři nejlepší stavby (výběr čtyř staveb je paralelou nominace čtyř staveb do soutěže The Global Galvanizing Awards, kterou pořádá evropská EGGA). Vítěz obdržel čtyři body, stavba na 4. místě pak 1 bod. Vítězem 5. ročníku soutěže o nejlepší stavbu s užitím žárově po‑ zinkované oceli Czech and Slovak Galvanizing Award 2021 se stala stavba LIKO-Vo ve Slavkově u Brna, které autorem je prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (Fránek Architects). Stavbu do soutěže přihlásila společnost LIKO-S, a. s.

• 1. místo – LIKO-Vo

• 2. místo – Tatras Tower – Věž snů

• 3. místo – Vyhliadková veža Devínska Kobyla

Kompletný článok si prečítajte kliknutím na odkaz nižšie.
Článok napísala a vydala Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s.