ASL logo

 

 

Výhodou moderného komplexu Galvaniho Business Center je najmä jeho strategická poloha. Nachádza sa v tesnej blízkosti diaľničného obchvatu, bratislavského letiska a obchodného domu Avion.

GBC 5 je administratívna budova, ktorá dynamickou fasádou a meniacou sa tektonikou okien parametricky reaguje na svetelné podmienky a orientáciu na svetové strany. Širokými panoramatickými výhľadmi na svahy Karpát a sever Bratislavy, hustými vertikálnymi slnolamami na južnej strane a pozdĺžnymi východnými a západnými fasádami s meniacou sa geometriou perforácií, ako aj nepravidelnými fasádnymi átriami so zeleňou sa architekti snažili priniesť do predmestského urbanizmu zmenu a originálny dizajn. Bloková forma administratívneho komplexu v tvare písmena C rešpektuje stavebnú dispozíciu pozemku, svetlo- -technické podmienky, ekonomiku stavby a dnešné technologické trendy riešenia kancelárskych budov. Prevádzkové dispozície variabilných prenajímateľných priestorov umožnili architektom aplikovať individualizované riešenia prevádzky, cirkulácií a dizajnu kancelárií . „Práve pre schopnosť absorbovať vo svojom vnútri akékoľvek zmeny budova v sebe nemá výraznú hierarchiu – je univerzálna, no nie nudná či uniformná. Dokonca i zeleň je v podobe átrií „demokraticky“ rozdistribuovaná po fasádach tak, aby z nej profitoval každý,“ vysvetľuje architekt Tomáš Šebo.

Benefity dizajnu Hybridná architektúra diela rešpektuje okolie. Tmavý obal je perforovaný okennými otvormi, ktoré reagujú na svetové strany – smerom na juh sa zmenšujú a znižujú, aby sa zredukovali tepelné zisky zo slnečného žiarenia, a, naopak, smerom na sever sa zväčšujú a maximalizujú prijemné severné svetlo. Tento parameter je programovo čitateľný a podporený aj rastom modulov okien smerom k severu. Biele vnútro s košatými stromami je, naopak, oázou pokoja a svetla uprostred čiernej škrupiny. GBC 5 poskytuje benefity zelenej architektúry s koncepciou zelených terás, lodžií a otvorených priestorov s cieľom zlepšiť pracovné prostredie. Zeleň je pevnou súčasťou vnútorných spoločných priestorov i blízkeho okolia diela. Galvaniho Business Center 5 sa stal príjemným zakončením vývoja biznis centier v danej lokalite. Urbanisticky uzatvára celý kampus a zároveň prináša do prostredia novú kvalitu. Stáva sa pomyselnou tvárou nového kampusu administratívnych budov.

 

Kompletný článok si prečítajte kliknutím na odkaz nižšie.
Článok bol vydaný v časopise ASB TOP 50.