ASL logo

 

 

V piatok 26. apríla 2024 popoludní sa uskutočnilo v kinosále SNG slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže už 10. ročníka projektu DETI A ARCHITEKTÚRA. 25 žiačok a žiakov z celého Slovenska pricestovalo s rodičmi a učiteľmi do Bratislavy, aby si z rúk organizátorov a partnerov prebrali diplom a vecné ceny za svoje výtvarné práce, ktoré z vyše 600 zaslaných prác vybrala na ocenenie odborná porota.

Po ocenenie si prišiel aj náš víťaz

Súčasťou eventu, ktorý moderovala Bibiána Ondrejková, bolo aj pripomenutie 10-ročnej histórie projektu, ktorého hlavným cieľom je učiť deti vnímať architektúru, spoznávať stavebníctvo a prostredie. Každý rok je projekt zameraný na inú nosnú tému. Tento rok bola hlavnou témou projektu „Zelená architektúra, zelené stavebníctvo“ a témou výtvarnej súťaže bolo namaľovať svoju predstavu Zelenej mestskej štvrte.

Výtvarných prác prišlo do súťaže vyše 600 a porota vybrala z nich 26 na ocenenie. Ocenila práce žiakov z rôznych kútov Slovenska, ktorých organizátori projektu pozvali na slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže a tematickú vychádzku po zelenej architektúre Bratislavy.

Svoju cenu si z rúk nášho spoluzakladateľa Tomáša Šeba prebral aj víťaz v špeciálnej kategórii Matúš Jurkovič. Gratulujeme aj touto cestou!

Vitajte vo Wallenrode!

Na druhý deň sa deti spolu s rodičmi vybrali na exkurziu Bratislavou

Dvojdňový výlet v Bratislave

Žiaci si užili nielen slávnostný event, ale veľkým zážitkom pre nich bola aj komentovaná prehliadka rekonštrukcie SNG. Na druhý deň absolvovali deti aj s rodičmi tematickú vychádzku po zelenej architektúre Bratislavy, prešli sa po nábreží Dunaja a potom sa vláčikom-blaváčikom prešli po časti historickej Bratislavy a zavítali do mrakoradpu Eurovea Tower, kde si zo 44 poschodia pozreli krásne výhľady na celú Bratislavu.

Záver tematickej vychádzky patril prehliadke budovy Wallenrod, sídla nášho ateliéru Architekti Šebo Lichý. Na žiakov tu čakal jeden z autorov budovy architekt Igor Lichý. Ten priblížil žiakom profesiu architektov a projektantov, ako aj:

▪️ patentovanú zelenú fasádu budovy,

▪️ showroom s galériou projektov, ako aj víťazných diel,

▪️ priestory ateliéru,

▪️ skybox s výnimočným výhľadom,

▪️ projekt mikrorias Biotopia na recepcii.

__________________________________________________________________________

O projekte DETI A ARCHITEKTÚRA

Ide o osvetovo-vzdelávací projekt, ktorého cieľom je učiť deti vnímať architektúru, rozlišovať kvalitnú architektúru od nekvalitnej, spoznávať trendy v architektúre a stavebníctve a celkovo vyvolať u detí a mládeže záujem o profesie technického zamerania ako je stavebníctvo a architektúra. Tento projekt je organizovaný online prostredníctvo kreatívneho a interaktívneho e-kurzu po ZŠ, ZUŠ a 8-ročných gymnáziách. Je pripravovaný aj v slovenskom aj anglickom jazyku. Ročne sa do projektu zapája vyše 700 škôl  a vyše 15 tis. žiakov vo veku 10-16 rokov.