ASL logo

 

 

Jedenásty ročník súťaže Baumit Fasáda roka predstavil svoje nominácie v jednotlivých kategóriách a spustil hlasovanie verejnosti. Tešíme sa tejto správe o to viac, že medzi nomináciami v kategórii Bytové domy aj druhá fáza projektu Čerešne – Čerešna Lake.

 

Hodnotenie projektov súťaže

Zámerom tejto prestížnej súťaže je oceniť diela, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov a ktoré svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest, obcí a krajiny.

Projekty prihlásené do súťaže Baumit Fasáda roka sa hodnotia z hľadiska použitých farieb a štruktúry, pričom dôraz sa kladie na kvalitu budovy a jej vzťah s prostredím. Hodnotí sa aj precíznosť vzhľadom na architektonický detail a pri renovovaných budovách rešpekt k ich historickej tradícii.

Do architektonickej súťaže sa prihlásilo celkovo 100 diel. Odborná porota vybrala 3-4 nominácie najzaujímavejších finalistov v každej kategórii. Tešíme sa preto, že medzi nominovanými v kategórii Bytové domy sú aj naše ČEREŠNE LAKE a takto znie hodnotenie poroty súťaže Baumit Fasáda Roka pre naše Čerešne Lake:

„Pri tvorbe komplexu Čerešne sa architekti v prvom rade snažili reagovať na fenomény rôznej kvality vyskytujúce sa v okolí. Každý objekt je komponovaný podľa iných princípov. Zvolili polouzavretý vnútroblok, keďže ide o pilotný projekt v rozvojovom území, kde išlo o vytvorenie pocitu bezpečia pre rezidentov. Ďalším dôvodom bolo vytvorenie podmienok na vznik komunity, ktorá by mala vo vnútrobloku fungovať. Komunitný duch celého areálu majú posilniť aj byty s predzáhradkami. Fasády sú prispôsobené na porastanie zeleňou.“

Hlasovanie verejnosti je spustené

Hľadanie najkrajšej fasády roka je tentokrát aj v rukách laickej verejnosti. Milovníci architektúry, ktorých fascinujú zaujímavé stavby z nadčasových materiálov sa môžu zapojiť do hlasovania o najkrajšiu fasádu roka do 30. apríla 2023.

Víťazné diela budú predstavené na slávnostnom galavečere v priestoroch Refinery Gallery dňa 23. mája 2023.

 

Krok smerom k Baumit Life Challange 2023

Víťazi 11. ročníka súťaže získajú aj mimoriadne ocenenie, ktorým je možnosť účasti na medzinárodnom podujatí – Baumit Life Challenge. Minulý rok sme mali unikátnu príležitosť zúčastniť sa Baumit Life Challenge s projektom Coffeshopa v Limbachu a k celkovému víťazstvu sme boli len krôčik.

Počas tejto jedinečnej akcie poprední európski architekti vyhodnotia a ocenia najlepšie stavby z celej Európy. Finále 7. ročníka medzinárodnej súťaže Baumit Life Challenge sa uskutoční v roku 2024. Preto držte práce nášmu nominovanému projektu Čerešne Lake.