ASL logo

 

 

Tento týždeň k nám dorazila skvelá správa. Budeme súčasťou rekonštrukcie skvostu z obdobia funcionalizmu – budovy hotela alebo aj zotavovne Morava.

Táto ikonická stavba od českého architekta Bohuslava Fuchsa bola postavená v roku 1931 až 1933 a je ceneným reprezentantom česko-slovenského funkcionalizmu na Slovensku.

Prof. Ing. arch. Bohuslav Fuchs, DrSc. sa venoval architektúre a urbanizmu, ale aj obnove pamiatok či dizajnu úžitkového umenia. Jeho celoživotné dielo obsahuje vyše 500 projektov, z toho 150 realizovaných. Okrem toho sa venoval pedagogickej aj teoretickej činnosti.

Pri svojej práci kládol dôraz na priestorové prelínanie interiéru a exteriéru, ktorý sa stal pre jeho tvorbu charakteristický – uplatnil ho aj pri budove zotavovne, dnes hotela Morava, ktorý sa nachádza na úpätí Vysokých Tatier – v Tatranskej Lomnici.

Budova sa v tomto náročnom prostredí uplatnila maximálnym odhmotnením a opticky pôsobí len hranami svojej konštrukcie. Bohatú priestorovú a tvarovú členitosť spoločenskej časti zotavovne s jedálňou, klubovňami, kaviarňou, otvorenými a krytými terasami umožnila práve dômyselne zvolená konštrukcia. Početné pôsobivé priehľady do krajiny, priestorové prelínanie objektu s exteriérom boli výsledkom vzájomného pôsobenia architektúry a prírody a jej tvarovanie bolo podriadené terénu a okolitému horskému masívu.