ASL logo

 

 

Medzinárodné ocenenie BigSEE AWARD sme si minulý rok odniesli hneď 3x – a to v kategórii Interiérový dizajn za kancelárske priestory Erste Group IT a Showroom ITB Development  a za Vyhliadkovú vežu na Devínskej Kobyle v kategórii Architektúra. Teraz sa do nášho klubu „BigSEE“ ocenení pridávajú ďalšie dva projekty.

 

Ďalšie dve cenenia v kategórii Architektúra

Prvým z ocenených projektov je odbornými porotami uznávaný projekt Galvaniho Business Center. Po nomináciách na CE ZA AR 2022 a Cenu Dušana Jurkoviča sa tak podarilo nomináciu premeniť na ocenenie BigSEE Award v kategórii Architektúra.

Galvaniho Business Center 5 je posledným realizovaným blokom bratislavského obchodno-administratívneho komplexu medzi Galvaniho ulicou a diaľnicou D1, ktorý tvoria nákupné parky a centrá, pasáže, showroomy, hotely a prenajímateľné administratívne komplexy. GBC 5 je administratívna budova, ktorá dynamickou fasádou a meniacou sa tektonikou okien parametricky reaguje na svetelné podmienky a orientáciu voči svetovým stranám. Širokými panoramatickými výhľadmi na svahy Karpát a sever Bratislavy, hustými vertikálnymi slnolamami na južnej strane a pozdĺžnymi východnými a západnými fasádami s meniacou sa geometriou perforácií s nepravidelnými fasádnymi átriami so zeleňou sa snažíme priniesť do predmestského urbanizmu osviežujúcu zmenu a autentický dizajn. Bloková forma administratívneho komplexu v tvare písmena C rešpektuje stavebnú dispozíciu pozemku, svetlo-technické podmienky, ekonomiku stavby a dnešné technologické trendy riešenia kancelárskych budov. Prevádzkové dispozície variabilných prenajímateľných priestorov nám umožnili aplikovať individualizované riešenia prevádzky, cirkulácií a dizajnu kancelárskej krajiny. Architektúra GBC 5 poskytuje klientom benefity dizajnu „zelenej architektúry“ s koncepciou zelených terás, lodžií a otvorených priestorov za účelom zlepšeného pracovného prostredia.

Druhým oceneným projektom sú Kolísky v Záhraskej Bystrici. Tie už tiež majú ocenenie odbornej poroty, tentokrát súťaže CIJ ako Najlepší rezidenčný development roka 2021 od developera ITB Development.

Bytový komplex Kolísky je špecifický svojou polohou na rozhraní obytnej štvrte a tradičnej dedinskej zástavby Záhorskej Bystrice. Je to mestské bývanie s vôňou vidieka. Tento pocit sme mali v hlave počas hľadania dizajnu životného priestoru pre takmer sto rodín. Kolísky sú vyriešené tak, ako by podľa nás mali byť vyriešené všetky bytové domy – so všetkými autami schovanými pod zemou, polosúkromným dvorom so špecifickou atmosférou, mierkou priateľskou k okoliu, priestormi pre obchodík alebo fitnes v prízemí. Treláž s popínavou zeleňou bola pôvodne plánovaná na všetkých obvodových stenách okrem severnej fasády. Nakoniec, kvôli požiarnym normám, sme sa jej museli vzdať, ale ostala viac než dostatočne prítomná na balkónoch a pergolách predzáhradiek. Zeleň v kvetináčoch na balkónoch a strechách ju plnohodnotne zastúpi. Každý balkón je vlastne vyabstrahovanou tradičnou mrežou pre popínanie – divého viniča, ruží –, každý má svoj kvetináč, kúsok vidieckej záhradky s bylinkami, popínavou zeleňou, kvetmi. Koncept vnútroblokového málopodlažného komplexu dáva dôraz na maximálne ozelenenie vonkajšieho bytového príslušenstva, lodžií, terás a predzáhradiek. Do priestoru vnáša pohľadovú, ako aj izolačnú zeleň, ktorá najmä vo vnútroblokových priehľadoch koriguje mierku budov a zelene. Vnútroblok je riešený ako pobytové nádvorie, ktoré dopĺňa architektúru mestských víl o funkciu rodinného komunitného bývania osadeného do zelene stromov.

Ocenenia si preberieme počas festivalu Big Architecture 2023, 19. mája v Ľubľane.