ASL logo

 

 

Aj vďaka pomoci ITB Development sa rozširuje Harmincova ulica z dvojprúdovej na štvorprúdovú cestu, čím sa výrazne zlepší dopravná prístupnosť severozápadných štvrtí Bratislavy a Dúbravky a zlepšia sa aj podmienky pre MHD. Na styčnej hrane ulice a vznikajúcej rezidenčnej štvrte Čerešne v dúbravskej časti Polianky sa pripravuje aj nový vstupný verejný priestor štvrte s návrhom a realizáciou originálnej autobusovej zástavky vytvorenej v spolupráci Šebo-Lichý architekti, pražského progresívneho architektonického ateliéru Shotu Tsikoliyu a Ondřeja Janků Collarch a českej inovatívnej spoločnosti So_concrete významného konceptuálneho umelca Federica Diáza.

Autobusová zastávka Čerešne je architektonickým manifestom architektov reagujúcim na dnešné ekologické, technologické a spoločenské výzvy. Architektúra objektu symbolizuje miesto, identitu novovznikajúcej štvrte a environmentálne aspekty životného prostredia a realizuje ich najsúčasnejšími návrhovými a realizačnými metódami kombinujúcimi robotické programovanie, inovatívny betón a najpokročilejšie postupy v stavebníctve s praktickými znalosťami autorov, realizátorov a zadávateľov projektu. Prírodná organická štruktúra prístrešku zastávky MHD je pokračovaním krajiny a prírody, verejných priestorov, parkov a vnútroblokov obytných blokov Čerešní, kde dva dekoratívne tvarované betónové stĺpy prerastajú do horizontálnej koruny prírodného zastrešenia zastávky, z ktorého vyrastá zeleň s čerešňou.

Materialita 3 m vysokého, 3 m širokého a 9 m dlhého monolitického objektu z vrstvenej 3D betónovej tlače realizovanej na unikátnom 15-metrovom robotickom páse je určovaná postupom technológie výroby a snahou autorov o vytvorenie atypickej exteriérovej, haptickej a odolnej štruktúry evokujúcej organickú (stromy) aj anorganickú (skaly) prírodu. Povrchová a tektonická štruktúra stĺpov zastávky prerastá do zvrásnenej a štruktúrovanej
stropnej doskovej konštrukcie, ktorej spodný podhľad je generovaný prírodne motivovanými, ale prísne staticky určenými konzolovými ramenami nesúcimi odľahčenú stropnú dosku. Technológiou farbeného betónu je navrhnutá aj lavica pre čakajúcich. Široký betónový stĺp so zapustenou informačnou vitrínou je zároveň mrazuvzdorným kvetináčom pre čerešňu vyrastajúcu na streche autobusovej zastávky. Architektúra je doplnená skleneným panelom s autentickou grafickou pieskovanou štruktúrou.

Pokračujúca kooperácia ateliéru Šebo – Lichý architekti so štúdiom Collarch nadväzuje na akademickú a výskumnú spoluprácu Imra Vaška (ASL) a Shotu Tsikoliyu (Collarch) na pražskej UMPRUM, kde vedú ateliér A3 zameraný na výpočtovú, materializovanú a technologickú architektúru. V minulosti sa už realizovala ich vzájomná spolupráca pri pavilóne na Čerešniach (Shota Tsikoliya, Jan Kovaříček), Wallenrode (Veronika Miškovičová, Daniel Sviták a Adam Varga) a pripravuje sa ďalšia akademická spolupráca ateliéru A3 na realizácii interiérového sedenia v priestoroch ASL. Rozšírenie pražskej spolupráce o vývojovú a realizačnú platformu So_concrete Federica Diáza vychádza z ich vzájomných a dlhodobých kontaktov.

3D tlač z betónu dovoľuje vytvárať komplexnú geometriu bez použitia debnenia a zároveň optimalizovať tvar štruktúry. Minimalizácia množstva použitého materiálu z hľadiska statických a iných požiadaviek, ako aj integrácia zelene reprezentujú environmentálne zodpovedný prístup k architektúre verejného priestoru: namiesto robustného monolitu tradičného stavebného priemyslu, subtilné a rozmanité objekty majú často lepšie vlastnosti, riešia statické a dynamické zaťažovanie a takisto ponúkajú až 60 % úsporu materiálu. Vývoj a realizácia zastávky MHD Čerešne novými technologickými a materiálovými postupmi a návrhovými metódami prinesie komplexite architektúry nových dúbravských Polianok nielen architektonickú a dizajnérsku originalitu miesta, lepšie životné prostredie obyvateľom a pasantom územia, ale aj novú ekologickú a environmentálnu navrhovaciu gramatiku architektonickej profesie a jej stavebnej industrie.

Kompletný článok si prečítajte kliknutím na odkaz nižšie.
Článok bol vydaný v časopise SAB 02/2023.