ASL logo

 

 

Ideovú štúdiu „Nová Einsteinova - Mesto na úrovni" sme pripravili z vlastnej iniciatívy v snahe upozorniť na problém existujúcej bariéry v Petržalke a vyvolať diskusiu na túto tému. Jej zámerom je zmeniť deliaci charakter dopravného priestoru (diaľnicu však zachovať v prevádzke), vytvoriť spájajúci priestor s pridanou urbanistickou hodnotu a zároveň

Obmedzenia neobmedzujú   Keď mi šéfredaktorka ARCHu ponúkla napísanie tejto recenzie, bola si istá, že prestavba školy na bytový dom sa mi bude páčiť. Mala pravdu, páčila sa mi téma (prestavby chátrajúcich budov a opúšťaných území sú čoraz aktuálnejšie) a aj architektúra dokazujúca, že obmedzenia (dané tu pôvodným objektom, inde požiadavkami energetickej

Bratislava Resuscitácia šokom Novembrová komunálna volebná kampaň v Bratislave reálne a nahlas sumarizovala zúfalý stav bratislavského verejného priestoru, ale zároveň aj populisticky a tendenčne démonizovala ekonomicko-lobbistický vplyv developerského prostredia na rozvoj Bratislavy. Kultúrno-spoločenský stav obrazu mesta sa nezhoduje so sociálno-ekonomickým potenciálom Bratislavy nielen ako hlavného mesta a jeho rozvíjajúcej sa ekonomiky v

Aj Mickiewicz by sa potešil „Nechceli sme byť anonymní a nechceli sme sa stratiť v ponuke administratívnych priestorov," komentuje nedávno dokončený objekt Wallenrod Igor Lichý. „Už dávnejšie sme zistili, že ak chceme, aby budova mala ešte niečo navyše, musíme ju zdevelopovať sami." Keď som sa pri obhliadke Wallenro- du Tomáša Šeba pýtala,

Novostavba bytového domu je situovaná do územia s hromadnou bytovou a občianskou výstavbou. Zámerom autorov bolo vstúpiť do existujúceho prostredia kvalitnou a zaujímavou architektúrou a ohľaduplne dotvoriť chýbajúce nárožie bloku. Výraz objektu tvoria najmä tradičné prvky rezidenčnej architektúry - striedanie plných plôch so solitérnymi okennými výplňami, doplnenými o balkóny a

Architektonický princíp: šikmé mesto Začiatkom šesťdesiatych rokov Claude Parent a Paul Virilio publikovali svoju teóriu svahového mesta The Function of the Oblique (Funkcia šikmosti). Ich klopené územia chceli stimulovať a podnecovať ľudské sociálne aktivity Videli mesto ako symboliku všetkých ľudských civilizácií a charakterizovali hnutie cez okruhy a obvody podobné ľudským obydliam.

Môžeme nechať vyklíčiť zdravšie mesto? Posledných pár rokov sa na Slovensku rozvíja celosvetový trend «urban gardening» – mestského záhradníčenia, pri ktorom sa jednotlivci aj komunity dobrovoľne snažia oživiť svoje susedstvá pestovaním úžitkových a okrasných rastlín. Pritom nejde len o pestovanie rastlín, ale aj o kultiváciu medziľudských vzťahov, podporu životného prostredia

Keď mi šéfredaktorka ARCHu ponúkla napísanie tejto recenzie, bola si istá, že prestavba školy na bytový dom sa mi bude páčiť. Mala pravdu, páčila sa mi téma (prestavby chátrajúcich budov a opúšťaných území sú čoraz aktuálnejšie) a aj architektúra dokazujúca, že obmedzenia (dané tu pôvodným objektom, inde požiadavkami energetickej efektívnosti,