ASL logo

 

 

V slovenskom priestore sú tak trochu exoti. Firma,ktorú založili, totiž dokázala prepojiť architektúru s developmentom. Výsledkom sú oceňované stavby,ktoré udávajú smer. S architektmi Tomášom Šebom a Igorom Lichým zo spoločnosti ITB development sme debatovali o bytovkách, bratislavskom prístave, ale aj architektúre ako takej.   Vaša firma má viacero netradičných čŕt. Napríklad svojich

Centrum mesta nabralo po páde komunizmu druhý dych a stalo sa najlukratívnejšou časťou Bratislavy. V posledných rokoch však opäť stráca svoj lesk. Dôvody sú rôzne: verejné priestory sú zaplavené parkujúcimi autami, ulice, kedysi živé mestské priestory, sú ovládané tranzitnou automobilovou dopravou. Priorita áut pred chodcami a verejnou dopravou už presiahla akceptovateľnú hranicu. Výsledkom

Téma redukcie automobilovej dopravy a preferencie pešieho pohybu v meste sa stáva aktuálnou aj v Bratislave. Študenti 5. ročníka FA STU sa v rámci ateliérovej tvorby zamerali na riešenie zóny Mickiewiczovej ulice. Spolu s pedagógmi sa na príprave zadania a konzultáciách podieľali aj odborní garanti zadanej témy- architekti Tomáš Šebo,

Zadanie spočíva v preverení možností bývania v centre mesta, nie práve klasickým spôsobom. Komplex objektov Hurbanových kasární nachádzajúci sa v priamom centre Bratislavy, slúžil do 19. storočia dlhé roky armáde. V súčasnosti však prešiel pod správu umeleckej komunity, a to Slovenského Centra Dizajnu, ktorého záujem je objekt naplno využiť. Či už

Domy, o ktorých tu idem písať, sú na Puškinovej ulici v Bratislave. A keď architekti hľadali motív pre výtvarné stvárnenie prerábaných fasád, Puškin sa stal témou sklených mozaík. Toľko na vysvetlenie mätúceho nadpisu, ale zmena bola skutočne zaujímavým činiteľom genézy týchto domov, a vlastne až od nej som sa o

Majitelia tohto domu nie sú prví ani poslední, koho očarila brnianska vila Tugendhat. Od inšpirácie k realizácii vlastného skulpturálneho domu sa prepracovali vďaka odvážnemu návrhu dvojice architektov z ateliéru Šebo Lichý.   Hľadanie formy Keď dostane architekt také zložité zadanie, ako to bolo v tomto prípade, k slovu sa dostanú všetky nástroje, ktorými

Bratislavský ateliér Architekti Šebo Lichý sa rozhodol podporiť študentov a doktorandov vysokých škôl technického zamerania v odboroch architektúra a dizajn a formou súťaže ich zapojiť do tvorby architektúry na Slovensku. Úlohou je spracovať čo najzaujímavejší architektonický a konštrukčne jednoducho realizovateľný návrh voľnočasového exteriérového pavilónu, ktorý musí byť využiteľný pre celú

Bratislavský ateliér Architekti Šebo Lichý sa rozhodol podporiť študentov a doktorandov vysokých škôl technického zamerania, najmä v odboroch architektúra a dizajn, a formou súťaže ich zapojiť do tvorby architektúry na Slovensku. Študenti majú za úlohu spracovať čo najzaujímavejší architektonický a konštrukčne jednoducho realizovateľný návrh pavilónu, ktorý musí byť využiteľný pre

V Bratislavě vyrostla stovka malometrážních bytu díky rekonstrukci starého učiliště. Zajímavé konstrukční řešení umožnilo „nafouknout" budovu o tři patra, aniž by nový vzhled domu narušoval kompoziční výraz okolí.   Primárním záměrem projektu bylo vstoupit do prostředí kvalitní a zajímavou architekturou s cílem ohleduplné dotvořit a pozvednout vizuální úroveň lokality. Nástavba navázala svou