ASL logo

 

 

Môžeme nechať vyklíčiť zdravšie mesto? Posledných pár rokov sa na Slovensku rozvíja celosvetový trend «urban gardening» – mestského záhradníčenia, pri ktorom sa jednotlivci aj komunity dobrovoľne snažia oživiť svoje susedstvá pestovaním úžitkových a okrasných rastlín. Pritom nejde len o pestovanie rastlín, ale aj o kultiváciu medziľudských vzťahov, podporu životného prostredia